Tıbbi nedeni bulunamayan baş ağrıları, mide bulantıları…

   Somatizasyon bozukluğu, yetişkinlerde olduğu kadar çocukluk döneminde de kendini gösteren psikolojik bir rahatsızlıktır. Bu bozukluk, çocukların yoğun fiziksel şikayetler yaşadığı, ebeveynlerin doktor doktor gezip çocuklarının şikayetlerine çare aradıkları ancak bu şikayetlerin tıbbi bir nedenle açıklanamadığı bir durumu ifade eder.

   Somatizasyon bozukluğu, genellikle psikolojik değerlendirmeler yapıldığında altta yatan stres unsurlarının varlığını gösteren belirtilerin bir yansıması olarak karşımıza çıkar. Bu bozukluğun temelinde, kişinin stresi fark etme, kabul etme veya çözme yeteneğinin yetersiz olduğu durumlar yatar. Bu nedenle, stres faktörleriyle başa çıkamayan kişi farkında olmadan duygusal sıkıntıları bedensel şikayetlerle ifade etme yolunu seçer.

‘’Anne okula gitmek istemiyorum, karnım ağrıyor.’’

   Duygu düzenleme becerileri henüz gelişmekte olan çocuklarda bu tür durumların ortaya çıkması oldukça yaygındır, özellikle okula yeni başlayan çocuklarda bu tür durumlar sıkça görülebilir. Okula gitmek, bazı çocuklar için kaygıya neden olabilir, özellikle yeni bir okula başlama, aileden ayrılma veya öğretmen ve arkadaş ilişkileriyle ilgili endişeler bu tür kaygıları artırabilir. Bu kaygılarla başa çıkmakta güçlük çeken çocuklar, zihinsel olarak yaşadıkları sorunları fiziksel semptomlarla ifade edebilirler.

  Eğer siz veya bir yakınınız bu tür bir sorunla karşılaşıyorsanız ve doktora başvurduğunuzda herhangi bir tıbbi neden bulunamadıysa, aşağıdaki önerileri uygulamanız tavsiye edilir:

  Çocuğunuzun yaşadığı bedensel şikayetlerin gerçek olduğunu kabul edin ve onun hissettiği bedensel ağrıyı ciddiye alın. Somatizasyon bozukluğu olan çocuklar, bu bedensel semptomları genellikle gerçek bir şekilde deneyimlerler.

   Çocuğunuzla açık ve duyarlı bir iletişim kurarak onun duygusal dünyasını anlamaya çalışın ve hissetiklerini ifade etmesine ortam hazırlayın.

   Çocuğunuzun duygu dünyasını anlamak, ona yardımcı olmanıza fırsat sağlar.

    Çocuğunuzun okul öğretmenleri ve rehberlik servisi ile iletişim halinde olun. Okulda yaşadığı sorunları anlamak ve çözüm bulmak için işbirliği yapabilirsiniz.

 Eğer çocuğunuzun somatik semptomları devam ederse mutlaka bir ruh sağlığı uzmanına başvurunuz.