Türkiye diri faylarının özellikleri belirlenecek Türkiye diri faylarının özellikleri belirlenecek

Danıştay 6. Dairesi’nin 21 Eylül 2022 tarihli kararı ile yönetmelik değişikliğinin Anayasa ve Kanunlara aykırılık teşkil ettiği ve uygulanması halinde çevreye zarar vereceği gerekçesiyle yürütmesinin durdurulmasına karar verilmişti.

 “Bilimsel ve teknik gerekçeler” adı altında, hazine arazilerinde ya da turizm tesislerinin bulunduğu kıyı alanlarında, onaylı kıyı kenar çizgilerinin değiştirilerek bu bölgelerin özel mülkiyete geçirilmesinin ve yapılaşmanın önünü açmayı amaçlayan yönetmelik değişikliği, 2 Şubat 2023 tarihinde tebliğ edilen Danıştay Başsavcılık Düşüncesinde de hukuka aykırı bulunarak, düzenlemenin iptal edilmesi gerektiği belirtildi.

Kıyı alanlarının, Anayasa ve Kanunlar çerçevesinde herkesin eşit ve serbest yararlanmasına açık olduğunu ifade eden Ergun, kıyılarımızın korunarak gelecek nesillere aktarılması hususunda herkesin sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini ifade ederken, “İYİ Parti olarak, iktidarın yıllardır uygulamakta olduğu rant, talan ve yağma siyasetine karşı mücadelemize devam edeceğiz” dedi.