Büyükşehir’in 2024 bütçesi 32 milyar TL

Türkiye’nin en büyük bütçeli belediyeleri arasında yer alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 2024 yılı tahmini bütçesi taslağı hazırlandı.

Büyükşehir’in 2024 bütçesi 32 milyar TL

TASLAK TAMAMLANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2024 yılı tahmini bütçesi için hazırlıklar tamamlandı ve taslak bütçe oluşturuldu. Büyükşehir Belediyesi encümeninde görüşülen taslak bütçede 2024 yılı tahmini gelir ve gider bütçesi 32 milyar lira olarak belirlendi. Yapılan yeni bütçe 2023 yılı tahmini bütçesine göre yüzde 39,13 oranında arttı. Yeni tahmini bütçeye göre tüm gelir kalemlerinde artış olurken, faiz giderlerinde ise yüzde 3,04 oranında düşüş oldu.

MECLİSE GİDECEK

Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan taslak bütçe encümende görüşüldü. Encümende görüşülen bütçe meclise gönderilecek ve meclis bütçeyi Büyükşehir Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderecek. Komisyonda bütçe üzerinde yapılacak görüşmelerde bütçede değişiklik olabilecek. Bütçe kalemleri komisyon tarafından tek tek incelenecek ve ardından meclisten onaylanacak.

YATIRIMA YÜZDE 50

Büyükşehir Belediyesi 2024 yılı tahmini gider bütçesinin yüzde 7,39’u personel, yüzde 0,81’i SGK primleri, yüzde 31,72’si mal ve hizmet alım giderleri, yüzde 0,49’u faiz giderleri, yüzde 4,84’ü cari transferler, yüzde 39,94’ü sermaye giderleri, yüzde 7,81’i sermaye transferleri, yüzde 6,99’u yedek ödenekler, milyonda 3’ü ise borç verme giderinden oluşuyor. Toplam 32 milyar lira olan bütçenin mal ve hizmet alımı, sermaye transferleri ve yedek ödenekte bulunan yatırım kalemleri ile birlikte yüzde 50’si yatırıma ayrıldı.

PERSONEL GİDERİ YÜZDE 30’UN ALTINDA

Bütçede personel giderleri de norm kadro için belirlenen değerin altında kaldı. Belediyenin kadrolu işçileri ve memurları için ödenen personel gider yüzde 7,39 oranında kalırken, Sermaye giderlerinde yer alan Belde A.Ş’den personel alımı yüzde 19,98 oranında oldu. Böylece Büyükşehir Belediyesinin bütçesinden personele ayrılan pay yüzde 27,37 oldu. Yüzde 30 sınırını aşmamasına rağmen, bu yılın bütçesine oranla 2024 yılı bütçesindeki en büyük artışın yüzde 151,84 oranındaki artışla personel giderlerinde olması dikkat çekti.

BÜTÇE YÜZDE 39,13 ORANINDA ARTTI

Büyükşehir Belediyesinin 2024 yılı bütçesi 2023 tahmini bütçesine oranla yüzde 39,13 oranında arttı. Bütçede 2023 ve 2024 arasında bütçe kalemlerindeki artış oranları ise personel giderleri yüzde 151,84, SGK primleri yüzde 87,28, mal ve hizmet alımı yüzde 97,28, cari transferler yüzde 38.63, sermaye giderleri yüzde 2,34, sermaye transferleri yüzde 140,09, borç verme yüzde 0, yedek ödenekler yüzde 13,59 oranında oldu. Bütçede düşen tek kalem eksi yüzde 3,04 ile faiz giderleri oldu.

GELİR BÜTÇESİ DE HAZIRLANDI

Büyükşehir gelir bütçesi dışında gider bütçesinin de taslağı tamamlandı. 32 milyar olarak belirlenen tahmini gelir bütçesinde vergi gelirleri yüzde 0,42, sermaye ve mülkiyet gelirleri yüzde 1,34, alınan bağış, yardım ve özel gelirler yüzde 1,13, diğer gelirler yüzde 86,49, sermaye gelirleri yüzde 9,94, alacakların tahsilatı yüzde 0,78 olarak tahmin edildi.

2024 YILI TAHMİNİ GİDER BÜTÇESİ (Tasarı)

                                                                      Bütçe teklifi(TL.)        Toplam bütçeye oranı %

Personel Gideri                                              2.365.865.939              7,39

SGK Primleri                                                  260.350.840                 0,81

Mal ve Hizmet Alım Giderleri                         10.150.707.870            31,32

Faiz Giderleri                                                156.101.000                  0,49

Cari Transferler                                              1.549.026.000              4,84

Sermaye Giderleri                                          12.779.555.551            39,94

Sermaye Transferleri                                      2.500.546.551              7,81

Borç Verme                                                    8.000                            0,00003

Yedek Ödenek                                               2.237.838.000              6,69

2024 YILI TAHMİNİ GELİR BÜTÇESİ(Tasarı)  

                                                                      Bütçe teklifi (TL.)   Toplam bütçeyle oranı %

Vergi Gelirleri                                                134.221.251                0,42

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                     428.200.797                1,34

Bağış, Yardım ile Özel Gelirler                     360.000.000                1,13

Diğer Gelirler                                                27.647.577.952           86,40

Sermaye Gelirleri                                          3.180.000.000            9,84

Alacaklardan Tahsilatlar                                250.000.000               0,78

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner612

banner327

banner613

banner326