Halinden memnun mağrurlara birilerinin hakkının birileri tarafından yenildiğini,
Halinden memnun mağdurlara onların haklarının birileri tarafından yenildiğini,
anlatmak çabası dünyanın en nafile çabasıdır.
Kendine reva görülen muameleyi kabullenmiş topluluklar sadece kendi aralarında söylenir ancak kendine yapılan muameleyi kabullenmeyen topluluklar ise aralarında örgütlenirler.
Söylenmeyi itiraz zannedenler dedikodu , söylenmeyi değil de birlikte hareket ederek eyleme geçenlerde çözüm üretirler.
Bugün İstanbulda yaşayan Kars,Ardahan ve Iğdırlı hemşerilerimizin de durumu KABULLENME,SÖYLENME ve DEDİKODU üretmekten ileri gitmemektedir.
Büyükşehirlerde niteliksiz sayısal çoğunluk haline gelen bu üç kadim şehir her platformda adeta görmezden gelinmekte ve yok sayılmaktadır.
Bu acı durumdan da acı olan ise bu yok sayılma ve görmezden gelinmeye ortak bir tepki vermekten bile aciz haksızlığı kabullenmiş bir topluluk psikolojisinin bu bölge insanı üzerine bir kara bulut gibi çökmüş olmasıdır.
Artık iyiden iyiye geri hizmet eri pozisyonuna itilen bu üç kadim coğrafyanın insanın gün geçtikçe yok olan itibarını kurtarmak bir yana dursun mevcut onur kırıcı itibarsızlık durumunu bir iki gönül okşayıcı söz ve birkaç fotoğraf karesinde olmanın karşılığında kabullenmiş hale gelmiş olması da belki üzerinde düşünülmesi gereken en önemli husus olmalıdır.